Retour Aanvragen

Retouren

Artikelen kunnen alleen met een geldige reden en na aanmelding geretourneerd worden.

Aanmelden van een retourmelding geschiedt middels een email aan info@ regalino.nl.

Na onderling overleg worden afspraken gemaakt over hoe e.e.a. wordt afgehandeld.